Badanie satysfakcji Gallupa dla Żabki

Akcja

ANKIETY SATYSFAKCJI W PRACY

Klient

Żabka

Jak uzyskać doskonały feedback i poprawić warunki pracy według wskazówek pracowników? Prosić? Przypominać? Zachęcać? Nie, wystarczy dać im niepełny komunikat, absurdalne połączenia, których nie mogą spodziewać się w miejscu pracy.

 

I to wystarczy? Wystarczy. Przekonali się o tym pracownicy Żabki, którzy od kilku lat wypełniają przygotowaną przez Instytut Gallupa ankietę satysfakcji z pracy.

Na różnych nośnikach (KV, wlepki, plakaty, mailingi, naklejki) przygotowaliśmy dla nich komplet (dez)informacji. W mailach dowiadywali się o „rakach w racy”, „różach w trenie”, wielkie plakaty i wlepki zapraszały ich na „wóz i łowy” oraz oferowały „staw rozgrzewający”.

 

Ukrywając niektóre litery („braki w pracy”, podróże w terenie”, „wózek widłowy”, „zestaw rozgrzewający”), pokazaliśmy pracownikom Żabki, jak wygląda i jak zostanie odczytany niepełny lub niedbale wykonany feedback i zaprosiliśmy do podzielenia się pełnymi informacjami na temat miejsca.

Dla pracowników przybywających do biura powstała nawet specjalna brama powitalna, dzięki czemu przywitanie obejrzeć można było... pod lupą.

 

Warto tu napisać, że każdy z komunikatów był dostosowany do różnych grup celowych oraz mediów. I tak:

 

(B)raki w (p)racy – pracownicy biurowi
Wóz(ek) (w)i(d)łowy – pracownicy hal logistycznych
(Pod)róże w t(e)renie – pracownicy terenowi
(Ze)staw rozgrzewający – zestaw wysyłany pracownikom w ramach kampanii
(Ankieta Gal)lupa: Wita(my) – brama witająca pracowników

Efekt kampanii był takim sukcesem, że powstały kolejne KV i mailingi, tylko po to, by podziękować wszystkim za wypełnienie ankiety. Zrobiło to 91 proc. pracowników Żabki zaproszonych do badania!

 

To wynik aż o 11 pkt procentowych wyższy niż rok wcześniej!

CHCESZ LEPIEJ KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z (P)RA(COWNI)KAMI?