Badanie satysfakcji Gallupa dla Żabki

Akcja

ANKIETY SATYSFAKCJI W PRACY

Klient

Żabka

Jak uzyskać doskonały feedback i poprawić warunki pracy według wskazówek pracowników? Prosić? Przypominać? Zachęcać? Nie, wystarczy dać im niepełny komunikat, absurdalne połączenia, których nie mogą spodziewać się w miejscu pracy.

 

I to wystarczy? Wystarczy. Przekonali się o tym pracownicy Żabki, którzy od kilku lat wypełniają przygotowaną przez Instytut Gallupa ankietę satysfakcji z pracy.

Na różnych nośnikach (kv, wlepki, plakaty, mailingi, naklejki) przygotowaliśmy dla nich komplet (dez)informacji. W mailach dowiadywali się o „rakach w racy”, „różach w trenie”, wielkie plakaty i wlepki zapraszały ich na „wóz i łowy” oraz oferowały „staw rozgrzewający”.

 

Ukrywając niektóre litery („braki w pracy”, podróże w terenie”, „wózek widłowy”, „zestaw rozgrzewający”), pokazaliśmy pracownikom Żabki, jak wygląda i jak zostanie odczytany niepełny lub niedbale wykonany feedback i zaprosiliśmy do podzielenia się pełnymi informacjami na temat miejsca.

Dla pracowników przybywających do biura powstała nawet specjalna brama powitalna, dzięki czemu witała ich… lupa.

 

Warto tu napisać, że każdy z komunikatów był dostosowany do różnych grup celowych oraz mediów. I tak:

 

(B)raki w (p)racy – pracownicy biurowi
Wóz(ek) (w)i(d)łowy – pracownicy hal logistycznych
(Pod)róże w t(e)renie – pracownicy terenowi
(Ze)staw rozgrzewający – zestaw wysyłany pracownikom w ramach kampanii
(Ankieta Gal)lupa: Wita(my) - brama witająca pracowników

Efekt kampanii był takim sukcesem, że powstały kolejne KV i mailingi, tylko po to, by podziękować wszystkim za wypełnienie ankiety. Zrobiło to 91 proc. pracowników Żabki zaproszonych do badania!

 

To wynik aż o 11 pkt procentowych wyższy niż rok wcześniej!

CHCESZ POKAZAĆ SIĘ W SIECI Z NOWEJ STRONY?