Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jobnjoy sp. z o.o. , ul. Rydygiera 13b lok. U8, 01-793, Warszawa, NIP 5213581650 .

W sprawach związanych z edycją lub usunięciem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@jobnjoy.pl.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji prasowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu ew. zmiany adresu mail wynikającego z zmianą pracy czy też stanowiska.
Posiada Pan/Pani prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przesłanie prośby na e-mail kontakt@jobnjoy.pl,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim w tym nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.